پگاه تهران تندیس توسعه کیفیت زیست محیطی را دریافت نمود


مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار گردید ؛ خبرنگار روزنامه صمت با آقای مهندس جریان مصاحبه ای انجام داد که در ادامه می خوانید :
لطفا در خصوص فعالیتها و اقداماتی که در حوزه محیط زیست شرکت پگاه تهران انجام داده است مختصری توضیح دهید .
یکی از استراتژی های مهم در مجموعه پگاه توجه به مسئولیتهای اجتماعی در حوزه محیط زیست می باشد و به عنوان یک استرتژی تعریف شده است .

همواره در مجموعه پگاه سعی شده است که در کنار مسئولیت اقتصادی به مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست هم توجه خاصی شود به همین منظور پروژه های متعددی در راستای ارتقای زیست محیطی مجموعه انجام گرفته است که مهمترین آن راه اندازی سیستم فاضلاب صنعتی با روشهای پیشرفته و تبدیل و بازیافت ورودی ها به خروجی های صنعتی جهت مصارف کشاورزی و همچنین استفاده از مواد قابل بازیافت جهت بسته بندی محصولات از اهداف کلان مدیریت  می باشد که در این زمینه پروژه های متعددی تعریف شده است .
در راستای تبلیغ و ترویج محیط زیست همایشهای متعددی را در مجموعه پگاه برگزار نموده و تعامل بسیار سازنده ای با سازمان حفاظت از محیط زیست در راستای آموزش و ارتقای مسایل زیست محیطی در مجموعه شرکتهای تحت پوشش هر ساله انجام گرفته است و نهایتا موضوع توجه به ارتقای سلامت مصرف کنندگان که سعی شده است با غنی کردن محصولات به این مهم دست یابیم .