پستو(راه چوبی)


سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
به جز پنج شنبه و جمعه شب
حق سرویس
۱۲ درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۶۵
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۵،۱۹-۲۳
محله
ونک