پروشف


پروشف

سایر اطلاعات رستوران

اینترنت بی‌سیم خیر
غذای بیرون‌بر بله
دستگاه پوز خیر
فضای پارک مناسب خیر
موزیک زنده خیر
صبحانه خیر
محل بازی کودک خیر
رزرو تلفنی خیر
سالاد بار خیر
حق سرویس ۰ %