پردیس


پردیس

موقعیت مناسب
جای شلوغ و با حال ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۰ درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۳۵
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۱۵, ۱۸:۳۰-۲۳
محله
پارک وی، الیهه