پاییز


موقعیت مناسب
یه غذای اقتصادی با دوستان
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۴۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۲۳:۳۰ – ۱۱
محله
سایر محله های غرب