پاپایا


موقعیت مناسب برای جلسه رسمی یا کاری ، جشن یا مهمانی کوچک ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه .
حق سرویس ۱۲ درصد.
جای نشستن: دارد
دارای ۱۲۰ صندلی