پاترون


موقعیت مناسب
جشن یا مهمانی کوچک ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۲۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۵:۳۰ ۱۸:۳۰-۲۴
محله
نیاوران