وتوس


موقعیت مناسب
جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
ندارد درصد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۷۵
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۲۴
محله
نیاوران