والک


سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
ندارد درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۲۱
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۰-۲۳
محله
پاسداران