هتل ایرانشهر


هتل ایرانشهر

موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۵ درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۷۰
صبحانه
دارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۶:۳۰-۱۰،۱۲-۱۵:۳۰،۱۹-۲۲:۳۰
محله
سایر محله های مرکز