هتل اسکان


اگر شما هم جزء طرفداران رستوران شار بوده اید، حتما خوشحال می شوید که بدانید مدیریت و پرسنل رستوران شار واقع در خیابان الوندهم اکنون و تا بازسازی شار همان کیفیت را در رستوران هتل اسکان برای شما آماده کرده اند.