هتل اسکان الوند ( شار سابق)


هتل اسکان الوند ( شار سابق)

ساعت صبحانه ۶:۳۰الی ۱۰صبح می باشد.
موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
دسر
انواع نوشیدنیهای سرد و گرم و کیک
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۸۰
صبحانه
دارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۵:۳۰ ۱۹-۲۳
محله
سایر محله های مرکز