نان و نمک (فخرالملوک)


موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۹ درصد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۸۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۵-۲۴
محله
سایر محله های مرکز