میخوش


میخوش

موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۵ درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۳۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۰:۳۰-۲۴
محله
سایر محله های غرب