مورانو(قیطریه)


سالادبار
ندارد
جای نشستن
ندارد یا محدود
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۳
محله
شریعتی:پل رومی، قیطریه