منهتن گریل


منهتن گریل

حق سرویس ۱۰ درصد.
جای نشستن: دارد
دارای ۸۵ صندلی