مشیر


موقعیت مناسب
جای شلوغ و با حال
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۰ % درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۵۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰،۲۳:۳۰
محله
نیاوران