مسلم


موقعیت مناسب
جای شلوغ و با حال ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
ندارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۵۵
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۱۷:۳۰
محله
سایر محله های مرکز