مروارید (ولیعصر)


مروارید (ولیعصر)

اینترنت بی‌سیم بله
غذای بیرون‌بر بله
دستگاه پوز بله
فضای پارک مناسب بله
موزیک زنده بله
صبحانه بله
محل بازی کودک خیر
رزرو تلفنی بله
سالاد بار بله
حق سرویس ۶ + ۹ %