مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال مطرح کرد: اجرای کشت فراسرزمینی در اوکراین


مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال مطرح کرد: اجرای کشت فراسرزمینی در اوکراین

محمدرضا شافعی نیا در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که چه کسی مسئولیت کشت فراسرزمینی را بر عهده دارد، اظهار داشت: مسئولیت کشت فراسرزمینی با وزرات جهاد کشاورزی است و بخش بین الملل این وزارتخانه ارتباطات بین الملل را برقرار می کند؛ همچنین معاونت زراعت نیز نیاز کشور به محصولات با این روش کشت را بررسی و اعلام می کند؛ موسسه جهاد استقلال نیز از طرف وزارت جهاد کشاورزی مجری این طرح است.

وی در رابطه با نقاط اجرای این طرح گفت: با اجرای کشت فراسرزمینی و ورود آب مجازی به کشور می توان به رفع بخشی از مشکلات کمبود آب در کشور امیدوار بود، کشت فرا سرزمینی در سه کشور قزاقستان، اوکراین و غنا پیگیری شده است این طرح در قزاقستان در سطح ۸ هزار هکتار آغاز شده و در اوکراین نیز در ماه‌های آینده آغاز می‌شود.

مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال در پاسخ به این سوال که آیا اقداماتی در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشورهای دیگر برای سرمایه گذاران داخلی وجود دارد بیان داشت: برا یحمایت از سرمایه گذاران در صدد عقد قراردادهای ۱۰ تا ۱۵ ساله هستیم و تلاش بر این است که ساماندهی مناسبی برای این کار انجام شود.