مارینه


مارینه

سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
ندارد یا محدود
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۱۵:۴۵،۱۹:۳۰-۲۲:۴۵
محله
شهرک غرب، سعادت آباد