لوکس طلایی


لوکس طلایی

رستوران بزرگ لوکس طلائی جزء قدیمی ترین و معروف ترین رستورانها و چلوکبابی های شمال شهر تهران محسوب می شود. این رستوران هنوز هم از دیدگاه بعضی مردم به عنوان نماد رستوران لوکس و گران قیمت قلمداد می شود. گرچه این مطلب تا حدی از واقعیت فاصله دارد. فضای سبز و ورودی بزرگ لوکس طلائی حس خوبی در شما ایجاد می کند.