فرد جوان


جای نشستن
ندارد یا محدود
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۱۶ ۱۹-۲۲:۳۰
محله
شهرک غرب، سعادت آباد