فارسی


فارسی

حق سرویس
۰ درصد
دسر
دارد
جای نشستن
ندارد یا محدود
تعداد صندلی
۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۹:۳۰-۱۰:۱۵
محله
شریعتی:پل رومی، قیطریه