عطاویچ (نازی آباد)


عطاویچ (نازی آباد)

موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۵۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۶،۱۸-۲۴
محله
همه محله های جنوب