عطاویچ(شهران)


عطاویچ(شهران)

موقعیت مناسب
جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۵۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۶،۱۸-۲۴
محله
سایر محله های غرب