عدم نگاه صادراتی در بسته خروج از رکود / خودرو سازها نصف صنایع کشاورزی صادرات نداشته اند


کاوه زرگران در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت :اگر دولت بر اساس نگاه صادراتی به صنایع کشور نگاه می کرد صنایع غذایی از اولویت بالایی نسبت ‌به صنعت خودرو سازی برخوردار بود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت:با توجه به اینکه ما در حال حاضر در رکود به سر می بریم و دولت نیز از حیث تامین نقدینگی و غذا مشکل دارد با این اوصاف من فکر نمی کنم ما از رکود خارج شویم.

دبیرکل کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی در خصوص تصویب برجام و اثرات آن بر روی اقتصاد کشور گفت:تصویب برجام نمی‌تواند در حال حال حاضر تاثیر خاصی بر روی اقتصاد کشور بگذارد و فقط از لحاظ روانی تاثیری موقت بر بازار خواهد گذاشت و امید به آینده را بیشتر خواهد کرد اما واقعیت ملموسی را اقتصاد کشور لمس نخواهد کرد.

زرگران در خصوص بسته خروج ازرکود گفت:به نظر می رسد که این بسته بیشتر برای کالاهای سرمایه ای در نظر گرفته شده  در حالیکه  باید  بیشتر بر روی کالاهای غذایی و خوراکی مردم که جزو اولویت های هر دولت است مانور می داد.

وی تاکید کرد: مطابق آمار بانک مرکزی ۲۶ درصد از هزینه خانوارها مربوط به خوراک است اما در این بسته هیچ اهمیتی به این بخش و یا بخش کشاورزی-تبدیلی داده نشده است و فقط در قالب  ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه سود که برای همه صنایع در نظر گرفته شده قرار است به صنایع کشاورزی کمک کنند که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر نمی تواند کمک خاصی به این بخش داشته باشد.

با این اوصاف فکر نمی کنم این بسته کمکی به شرایط اقتصادی کشور بکند و نباید در ماه های آینده انتظار اتفاق خاصی داشته باشیم.

دبیرکل کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی در بهترین و تنها ترین راه برای خروج رکود از کشور را پویایی صنعت دانست و گفت :ما باید برای خروج از رکود فقط باید صنعت پویایی داشته باشیم که در حال حاضر یکی از مشکلات این بخش تامین نقدینگی و مشکلاتی که توسط برخی از سازمانهای دولتی ایجاد می شود.

زرگران در خصوص بسته پیشنهادی دولت برای صنایع خودرو سازی گفت :من نمی دانم بر چه اساسی در این بسته اینقدر به بخش خودرو سازی بها داده شده به طوریکه یک سر فصل جدا برای آن وجود دارد.

در حالیکه کشاورزی و صنایع تبدیلی نسبت به این صنعت از لحاظ استراتژیک و کیفی دارای اهمیت بیشتر است این درحالیست که  در سال گذشته فقط در صادرات گوجه و رب گوجه ۳۶۰ میلیون دلار صادرات داشته ایم در حالیکه خودرو سازان فقط ۱۷۵ میلیون دلار صادرات داشته اند.

وی افزود: در ۶ ماهه اول امسال صنایع غذایی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشته اند. حال با این اوصاف و مطابق اصول اقتصادی که صادرات محرک موتور اقتصادی یک کشور است کاملا مشخص است که این بسته صادرات محور نیست.