شمس العماره


شمس العماره

موقعیت مناسب برای شام یا ناهار با خانواده .
حق سرویس ۶ + ۹ درصد.
جای نشستن: دارد
دارای ۱۴۰ صندلی

موسیقی زنده در رستوران شمس العماره