شانلی(مرزداران)


گرچه تجمع رستورانهای لوکس در مرکز و شمال شهر میباشد اما رستورانهای غرب تهران نیز اخیراً اسم و رسم خاصی پیدا کرده اند. یکی از این رستورانها با سرویس و دکوراسیون حرفه ای خود شهرت بالایی پیدا کرده، رستوران شانلی میباشد که در آن انواع غذاهای فرنگی، دریایی و ایرانی سرو میشود.