شاطر عباس


شاطر عباس

رستوران شاطر عباس واقع در چهار راه پارک وی در شمال خیابان ولیعصر نام معروف آشنایی در میان چلوکبابی ها تهران محسوب میشود. بطوریکه تبدیل به یک نام تجاری گردیده و جاهای زیادی و حتی در شهرستانها رستورانهایی با این نام و البته بدون ارتباط با شاطر عباس اصلی راه اندازی گردیده اند. شاطر عباس شعبه دیگری در خیابان سعدی دارد. شاطرعباس معمولاً شلوغ میباشد و روزهای آخر هفته احتمالاً برای خالی شدن جا بایستی کمی صبر کنید. این رستوران به نسبت جا و موقعیت خود از قیمت مناسبی برخوردارست.