شاران


شاران

موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
ندارد یا محدود
تعداد صندلی
۹۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۲۳:۳۰
محله
تجریش، زعفرانیه، ولنجک