سیب۳۶۰(ASP)


موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۲
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۳
محله
یوسف آباد، ساعی