سلطانی


موقعیت مناسب
جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
دارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
مالیات ۹ درصد
ای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۰۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۴
محله
سایر محله های مرکز