سرژی


سرژی

موقعیت مناسب
تجربه جدید
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۰ درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۵۰
صبحانه
دارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۲۴
محله
نیاوران