سرداب


سرداب

سرداب یک رستوران غذای ایرانی با میز و صندلی استیل ساده اما معماری سنتی و زیبا میباشد. چلوکباب، باقالی پلو و چلو خورش غذاهای این رستوران را تشکیل میدهد.