سرای سنتی سیمرغ


سرای سنتی سیمرغ

موقعیت مناسب برای جلسه رسمی یا کاری ، جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره .
جای نشستن: دارد
دارای ۵۰ صندلی
صبحانه