سرآشپز


سالادبار
ندارد
جای نشستن
ندارد یا محدود
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۱۶ ۱۹-۲۲
محله
سایر محله های مرکز