ساندویچ ویژه متریک


ساندویچ ویژه متریک

مناسب برای: دوستان، زوجها

سرویس بیرون بر: دارد

امکانات: کارتخوان POS