زندگی زیبا


زندگی زیبا

موقعیت مناسب برای جلسه رسمی یا کاری ، جشن یا مهمانی کوچک ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره .
حق سرویس دارد درصد.
جای نشستن: دارد
دارای ۱۷۰ صندلی