زعتر


زعتر

موقعیت مناسب
یه غذای اقتصادی با دوستان
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۵ درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۲۰۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۲۴
محله
شریعتی:پل رومی، قیطریه