رویال برگر


رویال برگر

موقعیت مناسب
یه غذای اقتصادی با دوستان
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۲
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۰-۲۳
محله
شریعتی:پل رومی، قیطریه