رنگ و تاکو


اینترنت بی‌سیم بله
غذای بیرون‌بر بله
دستگاه پوز بله
فضای پارک مناسب خیر
موزیک زنده خیر
صبحانه خیر
محل بازی کودک خیر
تلفن رزو بله
سالاد بار خیر
حق سرویس ۰ %