رفتاری(سعادت آباد)


رفتاری(سعادت آباد)

چلوکبابی رفتاری در خیابان وحدت اسلامی از قدمت و سابقه خاصی مخصوصاً نزد اهالی بازار دارد. شعبه شمال شهر این رستوران در منطقه سعادت آباد در بالاترین طبقه یکی از برج های این منطقه نمای زیبائی از شهر تهران را پیش روی شما قرار می دهد.

جلسه رسمی یا کاری ، جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه