رستوران Swati Snacks


رستوران Swati Snacks

در این رستوران شما می توانید از غذای عالی سنتی لذت ببرید. شما می توانید این رستوران که برنده جایزه نیز شده است را در قسمت های جنوبی بمبئی پیدا کنید.