رستوران «Can Majó


رستوران «Can Majó

رستوران «Can Majó» در امتداد ساحل بارسلون قرار دارد. منوی این رستوران پر از غذاهای دریایی به همراه برنج اسپانیایی است. در فضای باز ‌ودید دریا