رستوران ۲۴


رستوران ۲۴

موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
جای نشستن
ندارد یا محدود
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۱۶ , ۱۹-۲۴:۳۰
محله
شهرک غرب، سعادت آباد