رستوران گیرونا اسپانیا


رستوران گیرونا اسپانیا

بهترین رستوران جهان به نام سه برادر Roca بوده که از مادر خود الهام گرفته اند. مواد غذایی مدرن اسپانیایی مثل میگو زغالی، شاه میگو و سایر غذاها با طعمی به یاد ماندنی در این رستوران می توانید امتحان کنید.