رستوران ایتالیایی فیوره


رستوران ایتالیایی فیوره

مناسب برای: خانواده، دوستان، زوج ها

سرویس بیرون بر: ندارد

فضای داخل: ۴۵ صندلی