رستورانی درشنزن چین


رستورانی درشنزن چین

مشتریان این رستوران برای سفارش و صرف غذایشان بر روی صندلی هایی به شکل توالت فرنگی می نشینند! این رستوران نیز در شنزن چین واقع شده است.ظاهرأ طرفداران زیادی درچین دارد.