دی


موقعیت مناسب برای جشن یا مهمانی کوچک .
جای نشستن: دارد
دارای ۴۶ صندلی